về chúng tôi

Với trang thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực dệt, nhuộm, in, và chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ vùng trồng, kéo sợi đến dệt vải, Tập đoàn GAITP có đầy đủ năng lực để cung cấp cho ra thị trường những sản phẩm mang chất liệu tự nhiên từ cây Gai xanh Việt Nam gồm: Vải Gai các màu, Vải Gai in, Sợi Gai (Ramie), các sản phẩm thời trang và gia dụng có nguồn gốc từ sợi gai xanh Việt Nam.

sản phẩm nổi bật